Overheid in Friesland

Wetterskip Frysl‚n (Friesland)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Klaas Zwart

Functie: Ab-lidPolitiek: Natuur
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Mevr. Suzanne van Wijlick

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2019-)
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Jan van Weperen

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Jan van Weperen

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Jan van Weperen heeft in zijn portefeuille: Peilbeheer, inrichting en beheer deelwatersystemen in de polders en vrijafstromende gebieden, uitvoering kaderrichtlijn water deelwatersystemen, waterconservering en droogtebestrijding. Waterschapsbreed: uitvoeren veenweidebeleid, opstellen en uitvoeren watergebiedsplannen, coördinatie landinrichtingen, strategisch grondwaterbeleid en Ėbeheer, keurbeleid, beleid en uitvoering legger waterlopen en kunstwerken.

Jan van Weperen is de 3e locodijkgraaf Waterschap.

Dhr. Paul van Erkelens

Functie: DijkgraafPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2004 (15 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Paul van Erkelens heeft in zijn portefeuille: Algemene bestuurlijke coördinatie, crisis- en calamiteitenbeheersing, overkoepelende representatie en communicatie, bestuurlijke, juridische, personele en organisatorische zaken (waaronder HRM, ICT, Facilitaire Zaken, laboratorium, monitoring, gegevensbeheer), internationale samenwerking, educatiebeleid, bodemdaling als gevolg van delfstofwinning.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Paul van Erkelens heeft als portefeuille: Algemene bestuurlijke coördinatie, Calamiteitenzorg, Bestuurlijke, juridische en organisatorische zaken, Communicatie, HRM, ICT, Facilitaire zaken, Internationale samenwerking en verantwoordelijk voor de dossiers rondom de Bodemdaling als gevolg van gaswinning in Wetterskip Fryslân.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Paul van Erkelens het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Aanverwant:1991 - 1994Dhr. Paul van Erkelens, Burgemeester, D66, gemeente Winterswijk

Mevr. Annet van der Hoek

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Otto van der GaliŽn

Functie: Ab-lidPolitiek: Lagere Lasten Burger
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Cornelis Petrus van Burgsteden

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Bram van Asten

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Micha van Akkeren

Functie: SecretarisIn dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Micha van Akkeren is secretaris-directeur.