Overheid in Friesland

Wetterskip Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Mevr. Tieneke Clevering

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Monique Plantinga

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Mevr. Irona Groeneveld

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2016 (3 jaar, 24 dagen in dienst)

Mevr. Marian Jager-Wöltgens

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: mei 2015Uit dienst sinds: maart 2019 (3 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: VergunningenToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Marian Jager-Wöltgens heeft in haar portefeuille: Peilbeheer, inrichting en beheer Friese boezemsysteem, regionale en lokale waterkeringen, programma oevers en kaden, uitvoering KRW boezemsysteem, vaarwegbeheer, zwemwater, visaangelegenheden, implementatie Veiligheidsplan II, overkoepelend KRW-beleid, emissiebeheer, erfafspoeling en vergunningverlening.

Marian Jager-Wöltgens is de 2e loco-dijkgraaf.

Dhr. Ids de Groot

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Mevr. Gerda Bos-Jonkman

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Mevr. Annelies Stolp

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Henk Mulder

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Bram van Asten

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Mevr. Suzanne van Wijlick

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2019-)
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)