Overheid in Friesland

Wetterskip Fryslân (Friesland)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Auke Wouda

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2019 (1 maand in dienst)

Mevr. Monique Plantinga

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (3 maanden in dienst)

Mevr. Tieneke Clevering

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Gerda Bos-Jonkman

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (3 maanden in dienst)

Dhr. Ids de Groot

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (3 maanden in dienst)

Dhr. Bram van Asten

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (3 maanden in dienst)

Mevr. Annelies Stolp

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (3 maanden in dienst)

Dhr. Henk Mulder

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (3 maanden in dienst)

Mevr. Suzanne van Wijlick

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2019-)
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (3 maanden in dienst)

Dhr. Jan van Weperen

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd en VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Jan van Weperen (ongebouwd) heeft in zijn portefeuille: Peilbeheer, inrichting en beheer deelwatersystemen in de polders en vrijafstromende gebieden, uitvoering kaderrichtlijn water deelwatersystemen, waterconservering en droogtebestrijding. Waterschapsbreed: uitvoeren veenweidebeleid, opstellen en uitvoeren watergebiedsplannen, coördinatie landinrichtingen, strategisch grondwaterbeleid en –beheer, keurbeleid, beleid en uitvoering legger waterlopen en kunstwerken.

Jan van Weperen is de 3e locodijkgraaf Waterschap.