Overheid in Friesland

Wetterskip Fryslân (Friesland)

Pagina 2 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Bé de Winter

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (29 dagen in dienst)

Dhr. Bé de Winter

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Bé de Winter heeft in zijn portefeuille: Primaire waterkeringen, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), muskusrattenbestrijding, waterbeheer Friese Waddeneilanden (inclusief voorzitterschap adviescommissies Waddeneilanden), gebiedsproces bodemdaling Noordwest Fryslân.

Bé de Winter is de 1e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2014-2015
Bé de Winter heeft in zijn portefeuille: Primaire waterkeringen, muskusrattenbestrijding en Waddeneilanden.
Aanverwant:2003 - 2012Dhr. Bé de Winter, Wethouder, CDA Skarsterlân, gemeente De Friese Meren

Dhr. Ij Dijkstra

Functie: Ab-lidPolitiek: FNP
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (29 dagen in dienst)

Dhr. Jan Dogterom

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter 50PLUS (2019-)
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (29 dagen in dienst)

Mevr. Irona Groeneveld

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2016 (3 jaar, 25 dagen in dienst)

Dhr. Theunis Holtrop

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (29 dagen in dienst)

Mevr. Marian Jager-Wöltgens

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: mei 2015Uit dienst sinds: maart 2019 (3 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: VergunningenToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Marian Jager-Wöltgens heeft in haar portefeuille: Peilbeheer, inrichting en beheer Friese boezemsysteem, regionale en lokale waterkeringen, programma oevers en kaden, uitvoering KRW boezemsysteem, vaarwegbeheer, zwemwater, visaangelegenheden, implementatie Veiligheidsplan II, overkoepelend KRW-beleid, emissiebeheer, erfafspoeling en vergunningverlening.

Marian Jager-Wöltgens is de 2e loco-dijkgraaf.

Dhr. Piet Kuipers

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (29 dagen in dienst)

Dhr. Henk Mulder

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (29 dagen in dienst)

Mevr. Monique Plantinga

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (29 dagen in dienst)