Overheid in Friesland

Wetterskip Fryslân (Friesland)

Pagina 4 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Jan van Weperen

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Jan van Weperen

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Jan van Weperen heeft in zijn portefeuille: Peilbeheer, inrichting en beheer deelwatersystemen in de polders en vrijafstromende gebieden, uitvoering kaderrichtlijn water deelwatersystemen, waterconservering en droogtebestrijding. Waterschapsbreed: uitvoeren veenweidebeleid, opstellen en uitvoeren watergebiedsplannen, coördinatie landinrichtingen, strategisch grondwaterbeleid en –beheer, keurbeleid, beleid en uitvoering legger waterlopen en kunstwerken.

Jan van Weperen is de 3e locodijkgraaf Waterschap.

Mevr. Suzanne van Wijlick

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2019-)
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)

Dhr. Klaas Zwart

Functie: Ab-lidPolitiek: Natuur
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2019 (28 dagen in dienst)