Overheid in Friesland

Zoekresultaten voor Jack Jongebloed

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Jack Jongebloed

Gemeente: Weststellingwerf Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: Sport, Landbouw, Breedband, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed, Verkeer en vervoer / wegen, Financiën, Coördinatie dorpenbeleid, Lindewijk (secundus), Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (primus), Streekagenda Zuidoost Fryslân (secundus), Gebiedscommissie De Linde, Bestemming Noordwolde (secundus), Fietspad De Linde, Verbetering Stationsomgeving Wolvega, Aanpak/ herinrichting De Blesse, Kwaliteitsniveau Openbare Ruimte (secundus), Onderwijshuisvesting (secundus), Bedrijventerreinen (secundus), AB-lid FUMO, AB-lid gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân (vooralsnog), Lid AVA Caparis NV (vooralsnog), Hûs en Hiem (plaatsvervangend lid AB), De Marrekrite (plaatsvervangend lid AB), Afvalsturing Friesland NV/ OMRIN (plaatsvervangend lid AVA), Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Financiën en Portefeuillehoudersoverleg Vereniging Friese Gemeenten Sport.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: financiën, belastingen, vastgoedbeheer, vastgoed informatievoorziening/ bgt, dorpenbeleid, werelderfgoed Unesco (vervolg Turven uit het Oosten), wegen, bruggen en waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer, afval, openbaar groen, landinrichting/ gebiedscommissie, landschapsbeheer, begraafplaatsen en rioolbeheer.

Jack Jongebloed is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Weststellingwerf.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jack Jongebloed (VVD) heeft in zijn portefeuille: Wegen, bruggen en waterwegen, verkeer en vervoer, openbare verlichting, markten en kermissen, openbaar vervoer,afval, openbaar groen, begraafplaatsen, rioolbeheer, recreatie, toerisme en verantwoordelijk voor het dorpenplannen/dorpencoördinator in de gemeente Weststellingwerf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jack Jongebloed lijsttrekker van de VVD in de gemeente Weststellingwerf. Jack Jongebloed heeft 1284 voorkeurstemmen.