Disclaimer

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl streeft naar een meer transparante overheid. Daartoe maakt zij gebruik van gegevens afkomstig uit het publiek domein, waaronder websites van lokale en regionale overheden en de Rijksoverheid.

Hoewel onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. OverheidinNederland.nl is een website met gratis toegankelijke informatie. OverheidinNederland.nl en haar beheerders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, welke mocht voortvloeien uit (het gebruik van) de gegevens zoals weergegeven op de website.

Bent u van mening dat bepaalde gegevens op deze website om een of andere reden hier niet thuishoren, dan kan dit via een e-mail aan info@overheidinnederland.nl kenbaar worden gemaakt .


Overheid zichtbaar maken


Contact

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl

Het Communicatiehuis

Expeditiestraat 12

5961 PX Horst

085-4860150Twitter: https://twitter.com/#!/overheidinnl

Facebook:http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl

YouTube: http://www.youtube.com/user/OverheidinNederland

Kvk-nummer: 54213975

BTW-nummer: NL851216766B01

Bank: NL63 RABO 0141 4465 52 Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl is gespecialiseerd in markt- en klantonderzoek. OverheidinNederland.nl maakt gebruik van het TOP-panel (overheidspanel) en heeft dankzij het brede netwerk de beschikking over een inwonerspanel en bedrijvenpanel.

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl maakt onderdeel uit van Rooshorst BV. Rooshorst BV heeft als handelsnamen Toponderzoek en OverheidinNederland.nl

Algemene Voorwaarden


Burgerparticipatie

OverheidinNederland.nl streeft naar (burger)participatie. Dit doet het onderzoeksbureau onder andere door elke bezoeker de mogelijkheid te geven om rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende politicus.


Participatie inwoners

Daarnaast werkt OverheidinNederland.nl op lokaal niveau met inwonerspanels / burgerpanels. Diverse gemeenten hebben op dit moment een TIP-panel, waarbij het accent bij het panel ligt op raadpleging. Een raadpleging is iets anders dan een opiniepeiling. 


TIP staat voor Transparant Inwoners Panel. Doel van elk TIP-panel is om burgers te laten participeren bij maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van inwonerspanels kunt u vinden op: http://www.youtube.com/playlist?list=PL7DX9Tlu2wqXEyxSmhntPf7TyJxsksJDb  

Personen zoeken

Overheid in Nederland

Onderzoeksbureau Overheid in Nederland is sinds 2011 actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. Overheid in Nederland beheert daarvoor een databestand van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten. Ook beschikt Overheid in Nederland over een personenregister van leidinggevende ambtenaren bij de diverse overheden.

Onderzoeken overheid

Belevingsonderzoek Volksvertegenwoordigers In het kader van het programma ‘Aanzien van het politieke ambt’ wordt door een aantal partijen die vertegenwoordigd zijn in het ORDPA samen met het Ministerie van BZK een agenda voorbereid met concrete activiteiten die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het politieke ambt.

Bekijk het onderzoek hier