Gemeente Achtkarspelen (Friesland)

Contact gemeente Achtkarspelen

Stationsstraat 18, 9285 NH BUITENPOST (Postbus 2, 9285 ZV BUITENPOST)

Tel: 0511-548111
Email: gemeente@achtkarspelen.nl
Website: http://www.achtkarspelen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Achtkarspelen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Achtkarspelen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Achtkarspelen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Achtkarspelen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Achtkarspelen? Neem dan een kijkje op TipAchtkarspelen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Achtkarspelen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Achtkarspelen

Oppervlakte: 10.398 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 28.143
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 28.143
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 27.900
Aantal burgers gemeente aug 2020: 27.873
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 27.871
bewonersaantal mei 2018: 27.897
Aantal inwoners januari 2017: 27.893
Aantal inwoners maart 2016: 27.973
Aantal inwoners december 2015: 28.010
Aantal inwoners maart 2015: 27.977
Aantal inwoners mei 2014: 27.938
januari 2014: 28.002
november 2013: 28.022
augustus 2013: 28.038
mei 2013: 28.028
2012: 28.137
Aantal inwoners jan 2010: 28.088
Aantal inwoners jan 2009: 28.139
Bevolking jan 2008: 28.088
Inwonersaantal 2007: 28.143
Inwonersaantal 2006: 28.223
Inwonersaantal 2005: 28.134
Inwonersaantal 2004: 28.156
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Friesland

Statistieken Friesland

Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Achtkarspelen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland