Gemeente Dantumadiel (Friesland)

Contact gemeente Dantumadiel

Hynsteblom 4, 9104 BR DAMWALD (Postbus 22, 9104 ZG DAMWALD)

Tel: 0511-426161
Email: post@dantumadiel.eu
Website: http://www.dantumadeel.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Dantumadiel, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Dantumadiel. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Dantumadiel die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Dantumadiel).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Dantumadiel? Neem dan een kijkje op TipDantumadeel.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Dantumadiel. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Dantumadiel

Oppervlakte: 8.753 ha.
Aantal zetels: 17
Aantal inwoners (actueel): 19.135
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 19.135
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 19.194
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 18.957
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 18.943
Aantal burgers gemeente aug 2020: 18.928
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 18.930
bewonersaantal mei 2018: 18.941
Aantal inwoners januari 2017: 18.942
Aantal inwoners maart 2016: 18.985
Aantal inwoners december 2015: 19.012
Aantal inwoners maart 2015: 19.016
Aantal inwoners mei 2014: 19.017
januari 2014: 19.035
november 2013: 19.046
augustus 2013: 19.084
mei 2013: 19.108
2012: 19.322
Aantal inwoners jan 2010: 19.283
Aantal inwoners jan 2009: 19.367
Bevolking jan 2008: 19.399
Inwonersaantal 2007: 19.461
Inwonersaantal 2006: 19.555
Inwonersaantal 2005: 19.679
Inwonersaantal 2004: 19.762
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Friesland

Statistieken Friesland

Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Dantumadiel? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland