Gemeente De Fryske Marren (Friesland)

Contact gemeente De Fryske Marren

Herema State 1, 8501 AA JOURE (Postbus 101, 8500 AC JOURE)

Tel: 0513-140514
Email: info@defryskemarren.nl
Website: https://www.defryskemarren.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente De Fryske Marren, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente De Fryske Marren. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in De Fryske Marren die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van De Fryske Marren).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente De Fryske Marren? Neem dan een kijkje op TipDeFryskeMarren.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in De Fryske Marren. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken De Fryske Marren

Oppervlakte: 54.910 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 51.928
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 51.928
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 52.009
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 51.597
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 51.778
Aantal burgers gemeente aug 2020: 51.678
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 51.442
bewonersaantal mei 2018: 51.601
Aantal inwoners januari 2017: 51.585
Aantal inwoners maart 2016: 51.297
Aantal inwoners december 2015: 51.277
Aantal inwoners maart 2015: 51.254
Aantal inwoners mei 2014: 51.229
januari 2014: 51.223
jan 2014 (herindeling Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân): 51.200
november 2013: 51.197
augustus 2013: 27.426
mei 2013: 27.456
2012: 27.466
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Friesland

Statistieken Friesland

Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor De Fryske Marren? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland