Gemeente Harlingen (Friesland)

Contact gemeente Harlingen

Voorstraat 35, 8861 BD HARLINGEN (Postbus 10000, 8860 HA HARLINGEN)

Tel: 0517-14 0517
Email: info@harlingen.nl
Website: http://www.harlingen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Harlingen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Harlingen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Harlingen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Harlingen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Harlingen? Neem dan een kijkje op TipHarlingen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Harlingen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Harlingen

Oppervlakte: 38.767 ha.
Aantal zetels: 17
Aantal inwoners (actueel): 16.212
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 16.212
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 16.212
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 15.904
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 15.807
Aantal burgers gemeente aug 2020: 15.793
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 15.758
bewonersaantal mei 2018: 15.766
Aantal inwoners januari 2017: 15.860
Aantal inwoners maart 2016: 15.763
Aantal inwoners december 2015: 15.807
Aantal inwoners maart 2015: 15.790
Aantal inwoners mei 2014: 15.769
januari 2014: 15.810
november 2013: 15.841
augustus 2013: 15.777
mei 2013: 15.780
2012: 15.839
Aantal inwoners jan 2010: 15.809
Aantal inwoners jan 2009: 15.689
Bevolking jan 2008: 15.567
Inwonersaantal 2007: 15.465
Inwonersaantal 2006: 15.642
Inwonersaantal 2005: 15.959
Inwonersaantal 2004: 15.839
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Friesland

Statistieken Friesland

Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Harlingen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland