Gemeente Heerenveen (Friesland)

Contact gemeente Heerenveen

Crackstraat 2, 8441 ES HEERENVEEN (Postbus 15000, 8440 GA HEERENVEEN)

Tel: 14 0513
Email: gemeente@heerenveen.nl
Website: http://www.heerenveen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Heerenveen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Heerenveen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Heerenveen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Heerenveen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Heerenveen? Neem dan een kijkje op TipHeerenveen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Heerenveen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Heerenveen

Oppervlakte: 19.817 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 51.794
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 51.794
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 51.637
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 51.119
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 50.650
Aantal burgers gemeente aug 2020: 50.456
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 50.252
bewonersaantal mei 2018: 50.201
Aantal inwoners januari 2017: 50.203
Aantal inwoners maart 2016: 50.175
Aantal inwoners december 2015: 50.273
Aantal inwoners maart 2015: 50.169
Aantal inwoners mei 2014: 49.528
januari 2014 (uitgebreid met dorpen Nieuwebrug en Haskerdijken): 49.388
november 2013: 43.282
augustus 2013: 43.219
mei 2013: 43.239
2012: 43.518
Aantal inwoners jan 2010: 43.418
Aantal inwoners jan 2009: 43.334
Bevolking jan 2008: 43.027
Inwonersaantal 2007: 42.776
Inwonersaantal 2006: 42.757
Inwonersaantal 2005: 42.802
Inwonersaantal 2004: 42.642
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Friesland

Statistieken Friesland

Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Heerenveen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland