Gemeente Schiermonnikoog (Friesland)

Contact gemeente Schiermonnikoog

Nieuwestreek 5, 9166 LX SCHIERMONNIKOOG (Postbus 20, 9166 ZP SCHIERMONNIKOOG)

Tel: 0519-535050
Email: postbus20@schiermonnikoog.nl
Website: http://www.schiermonnikoog.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Schiermonnikoog, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Schiermonnikoog. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Schiermonnikoog die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Schiermonnikoog).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Schiermonnikoog? Neem dan een kijkje op TipSchiermonnikoog.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Schiermonnikoog. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Schiermonnikoog

Oppervlakte: 19.907 ha.
Aantal zetels: 9
Aantal inwoners (actueel): 971
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 971
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 985
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 944
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 931
Aantal burgers gemeente aug 2020: 953
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 936
bewonersaantal mei 2018: 937
Aantal inwoners januari 2017: 941
Aantal inwoners maart 2016: 914
Aantal inwoners december 2015: 918
Aantal inwoners maart 2015: 922
Aantal inwoners mei 2014: 942
januari 2014: 938
november 2013: 942
augustus 2013: 948
mei 2013: 948
2012: 950
Aantal inwoners jan 2010: 942
Aantal inwoners jan 2009: 946
Bevolking jan 2008: 951
Inwonersaantal 2007: 946
Inwonersaantal 2006: 986
Inwonersaantal 2005: 997
Inwonersaantal 2004: 992
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Friesland

Statistieken Friesland

Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Schiermonnikoog? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland