Gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)

Contact gemeente Súdwest Fryslân

Marktstraat 8, 8601 CT Sneek (Postbus 10.000, 8600 HA Sneek)

Tel: 14 0515
Email: info@sudwestfryslan.nl
Website: http://www.www.sudwestfryslan.nl

Zetelverdeling


Participatie

Gemeente Súdwest Fryslân, een gemeente die nooit stil staat.


Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Súdwest Fryslân. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.


Participatiebeleid


Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.


In het participatiebeleid staat minimaal:


  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:


  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Súdwest Fryslân die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Súdwest Fryslân).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Súdwest Fryslân? Neem dan een kijkje op TipSudwest-Fryslan.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Súdwest Fryslân. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.


Statistieken Súdwest Fryslân

Oppervlakte: 90.787 ha.
Aantal zetels: 37
Aantal inwoners (actueel): 90.435
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 90.435
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 90.876
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 90.300
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 89.999
Aantal burgers gemeente aug 2020: 89.976
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 89.705
Bewonersaantal mei 2018: 89.666
Aantal inwoners januari 2017: 84.158
Aantal inwoners maart 2016: 83.984
Aantal inwoners december 2015: 84.040
Aantal inwoners maart 2015: 84.141
Aantal inwoners mei 2014: 84.356
januari 2014: 84.258
november 2013: 82.497
mei 2013: 82.656
2012: 82.592
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Friesland

Statistieken Friesland

Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Súdwest Fryslân? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland