Gemeente Tytsjerksteradiel (Friesland)

Contact gemeente Tytsjerksteradiel

Raadhuisweg 7, 9251 GH BURGUM (Postbus 3, 9250 AA BURGUM)

Tel: 0511-460860
Email: gemeente@t-diel.nl
Website: http://www.t-diel.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Tytsjerksteradiel, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Tytsjerksteradiel. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Tytsjerksteradiel die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Tytsjerksteradiel).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Tytsjerksteradiel? Neem dan een kijkje op TipT-Diel.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Tytsjerksteradiel. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Tytsjerksteradiel

Oppervlakte: 16.141 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 32.601
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 32.601
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 32.410
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 32.282
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 32.060
Aantal burgers gemeente aug 2020: 32.079
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 31.764
Bewonersaantal mei 2018: 31.740
Aantal inwoners januari 2017: 31.963
Aantal inwoners maart 2016: 31.996
Aantal inwoners december 2015: 32.059
januari 2014: 31.980
november 2013: 31.905
mei 2013: 31.948
2012: 32.172
Aantal inwoners jan 2010: 32.237
Bevolking jan 2008: 32.243
Inwonersaantal 2007: 32.322
Inwonersaantal 2006: 32.142
Inwonersaantal 2005: 32.016
Inwonersaantal 2004: 31.963
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Friesland

Statistieken Friesland

Aantal inwoners: 647239
Oppervlakte: 574874 ha.
E-mail: info@fryslan.nl
Website: http://www.fryslan.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Tytsjerksteradiel? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland